Taisyklės

NORFA mobiliosios aplikacijos paslaugų teikimo sąlygos ir taisyklės

Prieš pradedant naudotis NORFA mobiliąja aplikacija, prašome susipažinti su šiuo dokumentu, kuriame pateikiamas Jums siūlomų paslaugų aprašymas bei įvardintos Jūsų teisės ir pareigos.

 1. Naudojamos sąvokos ir nuorodos į kitus dokumentus
  Toliau Jūsų patogumui pateikiamos šiame dokumente naudojamos sąvokos ir nuorodos į kitus susijusius dokumentus:
  1.1. NORFA – „NORFOS MAŽMENA“, UAB įmonės kodas 110778328, PVM mokėtojo kodas LT107783219, adresas Savanorių pr. 176B, LT-03154 Vilnius.
  1.2.Klientas – asmuo, įsidiegęs NORFA mobiliąją aplikaciją į savo mobilųjį įrenginį, patvirtinęs savo tapatybę, susipažinęs ir sutikęs su šiomis taisyklėmis bei susipažinęs su NORFA mobiliosios aplikacijos privatumo politika ir NORFA nuolaidų kortelės programos taisyklėmis.
  1.3.Šalys – NORFA ir Klientas
  1.4. Mobilioji aplikacija – NORFA Klientams siūloma aplikacija, skirta mobiliesiems įrenginiams, kurios pagalba Klientams suteikiamos papildomos paslaugos ir pasiūlymai.
  1.5. Paslaugos – visos Mobiliojoje aplikacijoje Klientams suteikiamos paslaugos.
  1.6. Prekybos vieta – NORFA parduotuvė, kurioje Klientas atsiskaito pritaikydamas Mobiliosios aplikacijos suteikiamas naudas (nuolaidas).
  1.7. Taisyklės – šios NORFA Mobiliosios aplikacijos paslaugų teikimo sąlygos ir taisyklės.
  1.8. NORFA nuolaidų kortelės programa – NORFA siūloma „NORFOS nuolaidų kortelės“ programa, kuria gali naudotis tiek Mobiliosios aplikacijos naudotojai, tiek plastikinių (fizinių) nuolaidų kortelių savininkai.
  1.9. NORFA nuolaidų kortelės programos taisyklėshttps://www.norfa.lt/nuolaidu-kortele/?mobile=1.
  1.10. NORFA kortelė – Norfa išduodama nuolaidų kortelė.
  1.11. Mobiliosios aplikacijos privatumo politika - NORFA mobiliosios aplikacijos privatumo politika
 2. Bendrosios nuostatos
  2.1. Pradėdamas naudotis Mobiliąja aplikacija, Klientas yra informuojamas apie savo teises ir pareigas, privalo susipažinti ir sutikti su Taisyklėmis ir Mobiliosios aplikacijos privatumo politika. Nuo sutikimo momento šie dokumentai tampa teisiškai privalomi Šalims.
  2.2. Mobiliosios aplikacijos naudojimas yra nemokamas.
 3. Prisijungimas prie Mobiliosios aplikacijos
  3.1.
  Mobiliąją aplikaciją, priklausomai nuo mobiliojo įrenginio modelio, Klientas gali parsisiųsti tik iš oficialios „Apple Store“ arba „Google Play“ platformos. NORFA neatsako už Mobiliosios aplikacijos tinkamą veikimą ir saugumą, jei ji buvo parsisiųsta iš neoficialių šaltinių.
  Programėlė pasiekiama tik „Google Play“ ar „App Store“ naudotojams. Pastaba: programėlę galima atsisiųsti ir naudotis, kai telefone yra ne žemesnė nei 10.0 Android versija arba ne žemesnė nei 14 Apple iOS versija.

  3.2. Pirmą kartą pradedant Klientui naudotis Mobiliąja aplikacija, Klientui yra pristatomos Mobiliosios aplikacijos siūlomos Paslaugos bei paprašoma įvesti telefono numerį naudotojo autentifikavimui, į kurį SMS žinute yra išsiunčiamas patvirtinimo kodas. Svarbu – Mobiliosios aplikacijos naudojimui yra būtinas susiejimas su tikru Klientui priklausančiu telefono numeriu registruotu Lietuvoje. Klaidingo telefono numerio nurodymas užkirs kelią Klientui naudotis Mobilia aplikacija.
  3.3.
  Patvirtinus telefono numerį, Klientui suteikiama virtuali NORFA kortelė.
  3.4. Toliau Kliento yra paprašoma įvesti ar papildyti naudotojo paskyros duomenis, sutikti su šiomis Taisyklėmis bei susipažinti su Mobiliosios aplikacijos privatumo politika.
  3.5. Sutikus su Taisyklėmis ir susipažinus su Mobiliosios aplikacijos privatumo politika, Kliento yra paprašoma apsispręsti dėl jo asmens duomenų naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslais ir, jeigu jis sutinka, pasirinkti tiesioginės rinkodaros parametrus, t. y. ar jis pageidauja gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus bei pasirinkti tam komunikacijos kanalus. Šiuos nustatymus vėliau galima keisti Mobiliosios aplikacijos nustatymuose.
  3.6. Vėliau parduotuvių kasose yra galimybė susieti savo fizinę plastikinę NORFA kortelę su virtulia programėlės NORFA kortele. Vienu metu gali būti aktyvi tik viena paskyra su ta pačia fizine kortele.
 4. Mobiliojoje aplikacijoje teikiamos paslaugos ir papildomos vertės naudotojui
  4.1.
  NORFA pasiūlymai ir taikomos nuolaidos. Mobiliosios aplikacijos naudotojams taikomos visos naudos, aprašytos NORFA nuolaidų kortelės programos aprašyme.
  4.2.Skiltis „Pagrindinis“ leidžia Klientui matyti iki šiol sukauptas naudas, progresą iki NORFA sidabrinės ar auksinės kortelės, Kliento turimus aktyvius kuponus, galiojančius „Praktiškus pasiūlymus“, sukauptus N Eurus bei pirkinių sumą Eurais.
  4.3.Skiltis „Pasiūlymai“ leidžia Klientui susipažinti su šiuo metu NORFA taikomomis akcijomis, pamatyti Kliento virtualius nuolaidų kuponus, peržiūrėti ir atsisiųsti NORFA leidinius.
  4.4. Skiltis „Kortelė“ sugeneruoja unikalų Kliento nuolaidų kortelės QR kodą, kurį nuskanavus NORFA parduotuvės kasoje Klientas yra identifikuojamas bei priskiriamos visos jam priklausančios nuolaidos.
  4.5. Skiltis „Piniginė“ rodo prie Mobiliosios aplikacijos pridėtos NORFA kortelės numerį bei apsipirkimų istoriją.
  4.6. Parduotuvių žemėlapis. Skiltyje „Daugiau“ Klientui pateikiamos arčiausiai esančių parduotuvių sąrašas, parduotuvių kontaktiniai duomenys bei interaktyvus parduotuvių žemėlapis.
  4.7. Elektroninio kvito išrašymas. Atsiskaitant ir atsiskaitymo metu panaudojant Mobilios aplikacijos sugeneruotą kodą, kasos kvitai yra pateikiami elektroniniu būdu, o kliento identifikavimas vykdomas naudojant Mobiliosios aplikacijos paskyros duomenis. Kvitai yra pasiekiami skiltyje „Piniginė“ /„Apsipirkimų istorija“. Kvitą Klientas gali atsisiųsti .pdf formatu. Naudodami Mobiliąją aplikaciją tuo pačiu patvirtinate, kad sutinkate gauti kasos kvitą elektroniniu būdu.
  4.8. Naujienos. Skiltyje „Daugiau“ / „Naujienos“ Klientui pateikiamos su NORFA parduotuvių tinklu susijusios naujienos, informacija apie naujas ar renovuotas parduotuves ir renginius.
 5. Kliento teisės
  5.1.
  Klientas turi teisę netrukdomai naudotis visomis Mobiliosios aplikacijos teikiamomis Paslaugomis, aprašytomis 4-ame Taisyklių skyriuje.
  5.2. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Klientas turi teisę atsisakyti prekių, įsigytų naudojant Mobiliąja aplikacija, pirkimo-pardavimo sutarties, prašyti pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes.
  5.3. Klientas turi kitų Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytų teisių, įskaitant Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą ir Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymą.
  5.4. Klientas turi teisę nutraukti naudojimąsi Mobiliąja aplikacija bet kuriuo metu. Norint ištrinti Mobiliosios aplikacijos sukauptus duomenis, skiltyje „Nustatymai“ reikia pasirinkti „Ištrinti paskyrą“. Pažymėtina, kad jei Klientas iki pradėdamas naudotis Mobiliąja aplikacija turėjo plastikinę NORFA kortelę, su ja susieti duomenys bus toliau tvarkomi šios NORFA kortelės aptarnavimo tikslu.
 6. Kliento pareigos
  6.1.
  Naudodamasis Mobiliosios aplikacijos siūlomomis Paslaugomis Klientas įsipareigoja elgtis atsakingai, nepažeisti kitų asmenų teisių bei Lietuvos Respublikos teisės aktų, laikytis šių Taisyklių bei NORFA nuolaidų kortelės programos taisyklių.
  6.2. Klientas įsipareigoja naudotis tik savo asmenine Mobiliosios aplikacijos paskyra bei neperleisti jos valdymo kitiems asmenims, įskaitant šeimos narius.
  6.3. Kilus įtarimų, kad prie Mobiliosios aplikacijos prieigą gali turėti tretieji asmenys, Klientas įsipareigoja nedelsiant apie tai informuoti NORFA.
  6.4. Klientas atsako už visus veiksmus, atliktus naudojant jo Mobiliosios aplikacijos paskyrą.
  6.5. Klientui draudžiama naudoti Mobiliąją aplikaciją anonimiškai, registruojantis naudoti kitų asmenų duomenis ar išgalvotus duomenis.
  6.6. Draudžiama naudoti kitų asmenų Mobiliosios aplikacijos paskyras.
  6.7. Klientas yra atsakingas už naudojimuisi Programėle reikalingo ryšio ar tinklo prieigos turėjimą. Klientui tenka visi ryšio paslaugų teikėjo taikomi mokesčiai, įskaitant mokesčius už naudojantis Programėle perduodamus duomenis.
  6.8. Klientas privalo naudotis originalia gamintojo suteikiama ir palaikoma operacine sistema ir jos standartinėmis priemonėmis, suteiktomis kartu su išmaniuoju įrenginiu. Klientas privalo diegti gamintojo siūlomus operacinės sistemos, programinės įrangos atnaujinimus, pakeitimus, naujinius, laikytis kitų operacinės sistemos, programinės įrangos, išmaniojo įrenginio gamintojo, o taip pat mobiliųjų programų prekyviečių (platformų) rekomendacijų ir nurodymų.
  6.9. periodiškai pasitikrinti, ar mobiliųjų programų prekyvietėse ir skaitmeninio turinio platformose nėra atnaujintos, naujesnės Programėlės versijos, jos naujinių ar patobulinimų, ir naudoti naujausią prieinamą Programėlės versiją.
  6.10. Programėlės veikimas gali būti su apribojimais, vėlavimais ir (arba) su kitomis problemomis, būdingomis naudojantis internetu ir elektroninėmis ryšio priemonėmis, ir nėra garantuojama, kad ji visada bus pasiekiama ar nebus trikdžių. NORFA negarantuoja, kad Programėlės pasiekiamumas bus nepertraukiamas ar ji veiks be klaidų. Įvykus programinės įrangos gedimams, sutrikus jos veikimui, NORFA stengsis ištaisyti juos kaip įmanoma greičiau, tačiau Programėlės veikimas gali būti apribotas dėl atsitiktinių techninių klaidų ir NORFA negali garantuoti, kad Programėlė visuomet funkcionuos tinkamai ar taip, kaip tikisi Klientas.
  6.11. Klientas atsako už visus veiksmus, atliktus ar padarytus naudojantis Programėle, mobiliuoju įrenginiu, lojalumo kortele. Jei Programėlės funkcijomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Programėlės naudodamasis Kliento prisijungimo duomenimis, Saugos kodu, laikoma, kad Programėle pasinaudojo / naudojasi Klientas, išskyrus atvejus, jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatoma, jog Programėle pasinaudojo / naudojasi kitas asmuo nesant Kliento kaltės.
 7. NORFA teisės
  7.1.
  NORFA turi teisę keisti, modifikuoti ar nutraukti visų ar kai kurių Mobiliojoje aplikacijoje teikiamų Paslaugų teikimą, sustabdyti, pildyti, keisti ar nutraukti tam tikrų Programėlės funkcijų ar jų dalies veikimą, taip pat keisti Programėlėje esančių elementų išdėstymą ir t.t.
  7.2. Jei kyla įtarimas, kad Klientas naudoja Mobiliąją aplikaciją nesilaikydamas Lietuvos Respublikos teisės aktų, šių Taisyklių ar NORFA nuolaidų kortelės programos taisyklių, NORFA turi teisę laikinai sustabdyti ar panaikinti Kliento Mobiliosios aplikacijos paskyrą.
  7.3. Jei kyla įtarimas, kad naudojant Mobiliąją aplikaciją įvykdytas Lietuvos Respublikos teisės aktų pažeidimas, NORFA turi teisę perduoti visą susijusią informaciją apie įvykį teisėsaugos institucijoms ar kitoms priežiūros institucijoms, pavyzdžiui, Valstybinei mokesčių inspekcijai.
  7.4. NORFA taip pat turi ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytų teisių.
  7.5. NORFA gali tobulinti Programėlę, savo informacinę sistemą ir šalinti pastebėtus trūkumus, net jei tai gali sukelti ir (ar) sukelia trumpalaikius Programėlės prieinamumo Klientams sutrikimus. Esant ypatingoms aplinkybėms ir svarbioms priežastims, NORFA, siekdama išvengti galimų Kliento ir (ar) savo nuostolių, turi teisę šalinti Programėlės trūkumus bet kuriuo paros metu.
 8. NORFA pareigos
  8.1.
  NORFA įsipareigoja šiose Taisyklėse ir NORFA nuolaidų kortelės programos taisyklėse nustatyta tvarka suteikti Klientui galimybę naudotis Mobiliojoje aplikacijoje teikiamomis Paslaugomis.
  8.2. NORFA įsipareigoja Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka priimti Kliento grąžinamas prekes, pirktas Mobiliosios aplikacijos pagalba.
  8.3. NORFA įsipareigoja vykdyti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytas pareigas.
 9. Sauga ir asmens duomenų tvarkymas
  9.1.
  Kliento asmens duomenų tvarkymas, duomenų subjekto teisės bei jų įgyvendinimo būdai aprašyti Mobiliosios aplikacijos privatumo politikoje.
  9.2. Kliento duodamas sutikimas jo duomenis tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais Klientui yra neprivalomas ir neužkerta kelio naudotis Mobiliosios aplikacijos Paslaugomis. Kliento pasirinkti komunikacijos kanalai yra naudojami jį informuoti apie naujas, jam galimai aktualias Paslaugas ar papildomas naudas.
  9.3. Funkciniai leidimai Mobiliajai aplikacijai gauti prieigą prie Kliento mobiliojo įrenginio resursų (pavyzdžiui, GPS geolokacijos duomenų, sisteminių pranešimų) yra neprivalomi, tačiau atsisakymas juos suteikti gali apriboti Kliento galimybę naudotis kai kuriomis Mobiliosios aplikacijos Paslaugomis, pavyzdžiui, leidimas naudoti GPS geolokacijos duomenis leidžia Mobiliojoje aplikacijoje realiu rasti artimiausias NORFA parduotuves.
  9.4. Mobilioji aplikacija yra sukurta naudoti su standartine gamintojo palaikoma naujausios versijos Android ir iOS operacine sistema. NORFA neatsako už bet kokį Mobiliosios aplikacijos netinkamą veikimą, jei yra naudojama senesnė operacinės sistemos versija, gamintojo nepalaikoma ar nestandartinė operacinė sistema ar kita mobiliajame įrenginyje įdiegta nestandartinė programinė įranga. NORFA neatsako už bet kokią Klientui padarytą žalą, jei ji atsirado dėl nesaugaus mobiliojo įrenginio naudojimo.
  9.5. Mobiliajai aplikacijai veikti yra būtinas interneto ryšys bei tinkamas Android ar iOS operacinės sistemos veikimas. NORFA neatsako, jei dėl ryšio trikdžių, Android ar iOS sistemos netinkamo veikimo negalima naudotis Mobiliąja aplikacija ar tam tikromis Paslaugomis.
 10.  Baigiamosios nuostatos
  10.1.
  NORFA pasilieka teisę vienašališkai keisti Taisykles, Mobiliosios aplikacijos privatumo politiką ir NORFA nuolaidų kortelės programos taisykles. Esminių pakeitimų atvejų Klientas bus informuotas apie tai Mobiliojoje aplikacijoje, NORFA tinklalapyje norfa.lt ar kitais Kliento nurodytais komunikacijos kanalais, pavyzdžiui, Mobiliosios aplikacijos paskyroje nurodytu elektroniniu paštu ar telefono numeriu.
  10.2. Taisyklės sudarytos, keičiamos ir taikomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
  10.3 Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.