Žaidimo taisyklės

1. Žaidimą organizuoja ir vykdo UAB „Norfos mažmena", įm. k. 110778328. Buveinės adresas: Savanorių pr. 176, Vilnius.

2. Žaidimas vyksta nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. iki 2013 m. rugpjūčio 31 d. (12 mėnesių).

3. Vieno mėnesio prizai:

  • 4 šlapio asfalto spalvos 2012 m. automobiliai „Volkswagen Golf“ (iš viso 48 automobiliai per žaidimo periodą) ir
  • 200 laimėjimų po 100 NORFOS litų, 1200 laimėjimų po 50 NORFOS litų ir 2400 laimėjimų po 25 NORFOS litus (iš viso 1,68 mln NORFOS litų per akcijos laikotarpį).

4. Laimėti NORFOS litai yra pervedami į laimingąją NORFOS nuolaidų kortelę. NORFOS litai panaudojami, pagal lojalumo sąlygas.

5. Žaidimo mėnesio prizus laimėti pretenduoja NORFOS nuolaidų kortelės (jų numeriai), su kuriomis per praėjusį mėnesį buvo apsipirkta NORFOS prekybos centruose už 250 Lt ar daugiau (bendra suma).

6. Mėnesio prizų laimėtojai (nuolaidų kortelių numeriai) yra nustatomi iki mėnesio 7 d. (t. y. iki 2012 m. spalio, lapkričio, gruodžio 7 d., iki 2013 m. sausio, vasario, kovo, balandžio, gegužės, birželio, liepos, rugpjūčio, rugsėjo 7 d.) atsitiktine tvarka naudojantis informacine sistema, stebint Organizatoriui bei nešališkam stebėtojui.

7. Iki mėnesio 10 d. (t. y. iki 2012 m.  spalio, lapkričio, gruodžio 10 d., iki 2013 m. sausio, vasario, kovo, balandžio, gegužės, birželio, liepos, rugpjūčio, rugsėjo 10 d.) yra paskelbiami mėnesio laimėtojai: informacija ant pirkimo kvito, www.norfa.lt ir kitur.

8. Laimėti NORFOS litai yra pervedami į laimingąją NORFOS nuolaidų kortele ateinančio mėnesio 1 dieną (t. y. 2012 m.  lapkričio, gruodžio 1 d., 2013 m. sausio, vasario, kovo, balandžio, gegužės, birželio, liepos, rugpjūčio, rugsėjo, spalio 1 d.)

9. Paskelbus apie laimėjimą, automobilio laimėtojas turi užregistruoti savo laimėjimą per mėnesį norfa@norfa.lt arba 852 700046. Jeigu laimėtojas per nurodytą terminą neužsiregistruoja, tai netenka teisės į laimėtą prizą. Papildomas automobilio laimėtojas nustatomas su kito mėnesio laimėtojais.

10. Jei automobilio laimėtojas yra jaunesnis nei 18 metų, jo interesus turi atstovauti tėvai arba globėjai.

11. Automobilių laimėtojai sutinka ir suteikia teises UAB „Norfos mažmena“  jos nuožiūra pasirinktiems asmenims viešai skelbti jų, kaip prizų laimėtojų, vardus, pavardes bei atvaizdus neribojant teritorijos ir laiko tarpo. Informacija gali būti viešai skelbiama spaudoje, internete, televizijoje, radijo stotyse bei kitose žiniasklaidos priemonėse, bet kurioje kitoje informacinėje medžiagoje. Informacija taip pat gali būti naudojama reklamoje.

12. Laimėję žaidimo automobilius pirkėjai įsipareigoja metus, bet ne ilgiau nei iki 2014 m. rugsėjo 30 d., nenuimti su žaidimu susijusios informacijos nuo automobilio ir laikyti automobilį švarų ir tvarkingą.

13. Prizų automobilių išvaizda gali skirtis nuo reklaminėje medžiagoje pavaizduotų objektų, prizo vertė nekinta.

14. Laimėjimai į piniginius vienetus ar kitus prizus nekeičiami.

15. Jei prizai, vadovaujantis LR įstatymais, bus apmokestinti, mokesčius ir įmokas sumokės organizatorius. Kitos išlaidos, susijusios su prizo atsiėmimu, neatlyginamos.

16. DĖMESIO! Atsižvelgdami į tai, kad gyventojų pajamų mokestis nuo akcijos dalyvio gautų pajamų (prizų vertės) yra sumokamas ne akcijos dalyvio, o UAB „Norfos mažmena“ lėšomis, INFORMUOJAME ir ĮSPĖJAME, kad gyventojų pajamų mokesčio permoką siekiančiam atgauti dalyviui, pateikusiam prašymą VMI grąžinti mokesčio permoką, vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu iš grąžintinos mokesčio permokos bus atimta ta mokesčio permokos dalis, kuri susidarė dėl UAB „Norfos mažmena“ lėšomis sumokėto akcijos dalyvio pajamų mokesčio, todėl akcijoje dalyvaujantiems ir prizus gavusiems asmenims bus grąžinta atitinkamai mažesnė gyventojų pajamų mokesčio permokos dalis.

17. Organizatorius pasilieka teisę keisti žaidimo taisykles ir apie tai paskelbti www.norfa.lt

18. Akcijoje negali dalyvauti UAB „Norfos mažmena“, UAB „Rivona“, UAB „DDB Vilnius“ bei UAB „Raso“ darbuotojai bei jų šeimos nariai.
    Šio punkto pakeitimas nuo 2012 m. spalio 23 d.: Akcijoje negali dalyvauti UAB „Norfos mažmena“, UAB „Rivona“, UAB „DDB Vilnius“ bei UAB „Raso“ darbuotojai bei jų šeimos nariai (sutuoktiniai, vaikai ir tėvai).