• Akcijos

ACTIVUS žaidimas

ACTIVUS žaidimas

2019-04-04

04 04-05 01 d. parduotuvėse NORFA
* pirk 2 ACTIVUS indelius
* registruokis www.activusloterija.lt
* laimėk prizus

 

 

Akcijos „Būk aktyvus su Activus visus metus rengimo sąlygos:1.      AKCIJOS ORGANIZATORIUS IR KOORDINATORIUS

1.1.Akcijos užsakovas, prekių platintojas ir Akcijos organizatorius yra „Kauno grūdai“ AB, toliau tekste „Organizatorius“.
1.2.
Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus su Akcija susijusius veiksmus vykdo koordinatorius UAB „Rivona“, įmonės kodas 110512039, juridinis adresas: Savanorių pr. 176, LT-03154 Vilnius, toliau tekste „Koordinatorius“.
1.3.
Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus Akcijos prizų distribuciją vykdo prizų koordinatorius AB „Kauno grūdai“, toliau tekste – „Prizų Koordinatorius“.

2.      AKCIJOS VIETA

2.1.Akcijos vykdymo vietos yra „NORFA“ prekybos tinklo parduotuvės, esančios Lietuvos teritorijoje, kuriose prekiaujama Akcijos produktais.

3.      AKCIJOS TRUKMĖ

3.1.Akcija vyksta nuo 2019 04 04 (pirmoji Akcijos diena) iki 2019 05 01 (paskutinė Akcijos diena). 
3.2.
Akcijos prekės gali būti parduodamos ir iki šiose taisyklėse nurodytos datos ar po jos, tačiau jų įsigijimas nesuteikia teisės dalyvauti Akcijoje. 

4.      AKCIJOS DALYVIAI

4.1. Akcijoje turi teisę dalyvauti visi fiziniai asmenys, sulaukę 14 metų ir vyresni, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje ir Akcijos laikotarpiu  įsigiję 2 vnt. „Activus“ iš „NORFA“ prekybos tinkle parduodamų produktų (produktų sąrašas 1 Priede).
4.2.
Akcijos dalyviai negali turėti glaudžių ryšių su AB  „Kauno grūdai” ir UAB „Rivona“ darbuotojais bei jų šeimų nariais.

5.      PRIZŲ FONDAS

5.1. Skrydis oro balionu dviems asmenims (1 vnt)
5.2.
Activus košių rinkiniai (50 vnt)
5.3.Prizų išvaizda gali nežymiai skirtis nuo pavaizuotų reklaminiame Akcijos makete.

6.      DALYVAVIMO SĄLYGOS

6.1.Asmenys, norintys dalyvauti Akcijoje ir laimėti vieną iš Akcijos prizų, privalo atitikti šių taisyklių 4 punkte aptartas sąlygas ir Akcijos metu įsigyti bent du Akcijos produktus.
6.2.
Įsigijus bent du „Activus“ košės vienetus reikia registruotis Akcijos puslapyje www.activusloterija.lt įrašant savo kontaktinius duomenis ir įkeliant pirkimo kvito nuotrauką. Jeigu pirkimo kvito įkelti į Akcijos puslapį nepavyksta, kvitą būtina išsaugoti.
6.3.
Vienas dalyvis gali dalyvauti Akcijoje neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigydamas bent du Akcijos produktus.
6.4.
Norint gauti prizą, reikės pateikti pirkimo kvito nuotrauką.
6.5.
Jei prizo laimėtojas negali pateikti pirkimo kvito nuotraukos, kurioje matytųsi, jog buvo pirkti bent 2 vnt Akcijos produktų, nurodytų 1 priede, prizas nebus išduotas.

7.      AKCIJOS EIGA, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS

7.1. 2019 05 03 dieną bus vykdomas 1 (vienas) lošimas, kuriame dalyvaus asmenys, kurie įvykdė Akcijos sąlygas, išdėstytas šių taisyklių 6 punkte.
7.2.
Jo metu, remiantis atsitiktinumo principu, bus nustatyti 51 (penkiasdešimt vienas) laimėtojas, kuriems bus išdalinti 5 punkte nurodyti prizai.
7.3.
Tuo atveju jei nugalėtojai nesugebėtų pateikti pirkimo kvito nuotraukos, kuriame matytųsi jog prekybos tinkle „NORFA” buvo pirkti 2 vnt „Activus” košių ar neatitiktų šiose taisyklėse aptartų reikalavimų, prizai lieka Akcijos Organizatoriaus nuosavybėje.

8.      LAIMĖTOJŲ SKELBIMAS

8.1.Lošimo laimėtojų vardai ir pavardės bus paskelbti interneto svetainėje www.activusloterija.lt  per 5 darbo dienas po lošimo ir bus ten laikomas iki 2019 05 31.

9.      PRIZŲ ATSIĖMIMAS

9.1.Laimėtojas, norintis gauti prizą, per dvi savaites nuo laimėtojo paskelbimo dienos, turi pats susisiekti su Akcijos organizatoriumi ir pateikti prekybos tinklo „NORFA“ pirkimo kvito nuotrauką, kurioje būtų matomi įsigyti Akcijos produktai, el. paštu j.biciunaite@kggroup.eu (informacinis tel.: +37069180153). Jei laimėtojas pats nesusisieks su Akcijos organizatoriumi per minėtą terminą, neteks teisės į prizą ir jis bus automatiškai grąžinamas Akcijos Organizatoriui. Laimėtojai, gyvenantys Kaune ir norintys atsiimti prizus, gali atvykti H. ir O. Minkovskių g. 63, Kaunas.
9.2.
Visiems pageidaujantiems prizai bus siunčiami Akcijos Organizatoriaus sąskaita.
9.3.
Akcijos rengėjai neatsako už galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus.
9.4.
Prizas nekeičiamas į kitą prizą ar grynuosius pinigus.
9.5.
Akcijos rengėjai neatsako už Akcijos dalyvių pašalinimą iš lošimo ir prizų neišdavimą, jei Akcijos dalyvis neišpildo šių taisyklių sąlygų, jo pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli.

10.   SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

10.1.               Akcijos dalyviai turi teisę iki 2019 05 31 teikti skundus dėl Akcijos eigos. Skundus galima pateikti Akcijos Prizų Koordinatoriui raštu, adresu H. ir O. Minkovskių g. 63, Kaunas, tel. +37069180153, el. paštas j.biciunaite@kggroup.eu
10.2.
Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir Akcijos dalyviams atsakymai pateikti per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.  

11.  DUOMENŲ TVARKYMAS

11.1.               Akcijos laimėtojų informavimą vykdo organizatorius „Kauno grūdai“, UAB ir organizatoriaus teisėtai gauti kontaktiniai duomenys nėra niekam teikiami.
11.2.              
Kai Akcijos vykdymo ir/ar prizų administravimo tikslu Akcijos Organizatoriui yra reikalingi laimėtojo duomenys (pvz. vardas, pavardė, miestas, kontaktinis tel. Nr. ar el. pašto adresas), tokius duomenis Organizatoriui pateikia pats laimėtojas, Taisyklėse nustatyta tvarka susisiekęs su Organizatoriumi dėl prizo atsiėmimo. Pateikdamas duomenis, laimėtojas automatiškai sutinka, kad Organizatorius tvarkytų jo pateiktus duomenis Akcijos vykdymo ir prizų administravimo tikslu, taip pat pateiktų juos Prizų Koordinatoriui. Jei laimėtojas nesutinka pateikti Organizatoriui reikalingus duomenis ir nesutinka su tokių duomenų tvarkymu, jis netenka teisės į prizą.

12.    PAPILDOMA INFORMACIJA

Papildoma ir išsami informacija apie Akciją teikiama telefonais +37069180153 ar el. paštu j.biciunaite@kggroup.eu

 

1 Priedas

Loterijoje dalyvaujančių produktų sąrašas

 

Barkodas

Prekės pavadinimas

4770107244602

Activus avižinė košė su braškėmis, 70 g indelis

4770107244619

Activus avižinė košė su avietėmis, 70 g indelis

4770107244626

Activus avižinė košė su obuoliais, 70 g indelis

4770107245944

Activus grikių košė su vištiena, 70 g indelis

4770107248273

Activus kuskusas su čederio sūriu, 70 g indelis

4770107247597

Activus avižinė košė su miško uogomis, 70 g indelis